Kdo se může zapojit?

Kdo se může zapojit?

„Každý věřící by měl šířit literaturu, která obsahuje přítomnou biblickou pravdu.“ (Křesťanská služba, str. 145)

„Brzy bude v jediném dni obráceno víc než tisíc lidí, z nichž většina bude své první stopy přesvědčení přičítat četbě našich publikací“ (Review and Herald, 10.11.1885)

„Pokud vůbec může být nějaké dílo důležitější než jiné, pak je to šíření naší literatury, aby se lidem pomohlo při zkoumání Písma.“ (CE, str. 80)