Co je to SViT?

Mezinárodní projekt „Světlo Všem i Tobě“ (SViT) vybavuje a inspiruje věřící, aby v každodenním životě používali misijní literaturu a nosili ji s sebou kamkoli jdou.              

Kdo se může zapojit?

Kdo se může zapojit? „Každý věřící by měl šířit literaturu, která obsahuje přítomnou biblickou pravdu.“ (Křesťanská služba, str. 145) „Brzy bude v jediném dni obráceno víc než tisíc lidí, z nichž většina bude své první stopy přesvědčení přičítat četbě našich publikací“ (Review and Herald, 10.11.1885) „Pokud vůbec může být nějaké dílo důležitější než jiné, pak […]